Genalogie Brinkman

Inleiding

Uit het ondertrouwregister van Ouddorp blijkt dat Frans Hendrik Brinkman afkomstig was van Borringhuez onder Pruissen. Het is dus duidelijk uit de vermelding "onder Pruissen" dat het hier gaat om een plaats in het huidige Duitsland. Wanneer men het boekje van de Deutsche Postleitzahl raadpleegt, blijkt dat er slechts één plaats voorkomt, die met Borring begint, namelijk Borringhausen met als postcode 2845 Damme.

Evenwel deze plaats lag in het bisdom Osnabrück en niet in Pruisen. Ik denk dat ze daar destijds in Ouddorp nauwelijks weet van hadden. Waarschijnlijk was in die tijd waarin Frederik de Grote een zwaar stempel drukte op de Europese politiek, de naam Pruisen synoniem voor Duitsland. Borringhausen ressorteerde onder de stad Damme, waar Frans misschien is gedoopt.

Helaas heb ik in de doopboeken van de Ev. Luth. Kirchengemeinde Damme geen doopinschrijving gevonden. Voor de zekerheid ook nog gezocht in de Katholische Kirche van Damme, maar ook daar niets gevonden. Het schijnt in die tijd evenwel regelmatig voor te komen, gezien de hoge zuigelingensterfte, dat de boreling thuis werd gedoopt, mogelijk door de vader. Misschien werd dit dan wel bij de eerste gelegenheid doorgegeven aan de Pfarrer, maar of het dan ook werd ingeschreven is maar de vraag.

Gezien de vernoemingen van zijn kinderen Jan en Kaatje, zouden zijn ouders kunnen zijn Jan Brinkman en ene Kaatje/Catharina. De andere twee kinderen, Human en Geertruid, zouden dan vernoemd zijn naar de ouders van zijn echtgenote.