HOOFDSTUK 3

De nakomelingen van Ds. Human Brinkman (1875 - 1963)

Generatie 6

VIa. Ds. Human BRINKMAN (zoon van V - hfs 2), geboren Stellendam 26.7.1875, gereformeerd predikant, overleden Bussum 20.4.1963, zoon van Abraham BRINKMAN, bouwman (= boer), en Jannetje VAN DER BLOM, trouwt (1) Kampen 2.4.1902 Maria Willemina VOLKERS, geboren Kampen 10.2.1880, overleden Harmelen 5.2.1927. Human vertrok 29.1.1889 van Stellendam naar Doetinchem.

Uit dit huwelijk:
1. Abraham BRINKMAN, geboren Oldemarkt 7.1.1903,
---volgt VIIa.---
2. Jan Willem BRINKMAN, geboren Oldemarkt 27.10.1904,
---volgt VIIb.---
3. Human BRINKMAN, geboren Opsterland 21.4.1907,
---volgt VIIc.---
4. Jannie Adriana BRINKMAN, geboren Opsterland 28.1.1911, trouwt G. RUBERTI. Vertrok 22.4.1932 naar Utrecht. Woonden 29.11.1979 in Lucca (Italie).

Ds. Human BRINKMAN, trouwt (2) Aengwierden 10.7.1930 Tjitske SMILDE, geboren Haskerland 6.11.1890, overleden Bussum 6.12.1961, dochter van Sijberen SMILDE en Antje FEITSMA.

Generatie 7

VIIa. Abraham BRINKMAN (zoon van VIa), geboren Oldemarkt 7.1.1903, inspecteur directe belastingen, overleden/begraven Bussum 29.11/3.12.1979, trouwt Bussum 12.12.1935 (huwelijk kerkelijk ingezegend door Ds. H. Brinkman in de Geref. Kerk te Bussum), Maria (roepnaam Mies) SOLLMAN, geboren Sloten 9.11.1913, overleden Bussum 30-8-1982, dochter van Philippus SOLMAN en Christina VISSER.

Abraham vertrok 10.10.1928 naar Maastricht. Adres per 29.11.1979: Groot Hertoginnelaan 26 te Bussum.

Generatie VII

Uit dit huwelijk:
1. Christina Maria BRINKMAN, geboren Nieuwer-Amstel 23.6.1937. Vertrok 10.11.1977 naar Enkhuizen.
2. Human Philippus BRINKMAN, geboren Nieuwer-Amstel 20.10.1938, trouwt 22.7.1965 M.RUIZ Y MARTINEZ.
3. Abraham BRINKMAN, geboren Zwolle 23.5.1942, trouwt Laren 16.10.1970 T. M. VERHAAF,
4. Annelieke BRINKMAN, geboren Bussum 11.1.1946. Vertrok 6.6.1968 naar Groot-Brittanie.
5. Maria Willemina BRINKMAN, geboren Bussum 4.3.1948. Vertrok 11.12.1970 naar Amsterdam.
6. Hanna Adriana BRINKMAN, geboren Bussum 18.4.1950.

VIIb. Jan Willem BRINKMAN (zoon van VIa), geboren Oldemarkt 27.10.1904, gereformeerd, overleden 's-Gravenhage 30.10.1992, trouwt Kampen 8.10.1930 Titia Catharina BOSCH, geboren Kampen 16.2.1908, gereformeerd, dochter van Jan Hendrik BOSCH en Titia Catharina BOSCH.

Uit dit huwelijk:
1. Jan Hein BRINKMAN, geboren Amsterdam 8.9.1935, trouwt Anje Martha DE GRAAF. Dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden.
2. Human Jan Willem BRINKMAN, geboren Apeldoorn 12.7.1938, trouwt (1) 's-Gravenhage 8.4.1963 Els GRAVESTEIJN.
Dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden.
Human Jan Willem BRINKMAN, trouwt (2) Boukje ANDRIESSE.
3. Alida Titia Maria BRINKMAN, geboren Apeldoorn 13.3.1946, trouwt J. A. M. ROEST.

Generatie VII

VIIc. Ds. Human BRINKMAN (zoon van VIa), geboren Opsterland (Wijnjeterp) 21-4-1907, predikant Geref. Kerk (o.a. in Elburg en Harmelen), overleden Rijssen 13.5.1977, trouwt Vlaardingen 7.2.1935 Jacomina Jozina VAN DER WINDT, geboren Vlaardingen 1.4.1911.

Ds. Human Brinkman, emeritus predikant van de Geref. Kerk van Rijssen, waar hij tot zijn overlijden woonde, werd na zijn theologische studie te Kampen, predikant te Elburg (1935 - 1943), daarna naar Amerongen tot 1947 een tot zijn emeritaat per 1.1.1970 te Rijssen.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Wilhelmina BRINKMAN, geboren Elburg 15.12.1937, trouwt 14.10.1966 T. DEN DUNNEN.

Het echtpaar woonde 13.5.1977 in Heino.